Zeist wil regionaal samenwerken aan duurzame energie

Geschreven door op 11 juli 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Zeist heeft de gemeenteraad gevraagd de startnotitie ‘Regionale Energiestrategie U16′ goed te keuren. In deze notitie staat hoe Zeist samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogeheten ‘energiestrategie’. De gemeenteraad beslist naar verwachting in oktober of ze instemt met de startnotitie.

In Nederland werken in totaal 30 regio’s aan een energiestrategie. Zeist is onderdeel van regio U16. Hierin werken 16 Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht en 4 waterschappen samen. De startnotitie ‘Regionale Energiestrategie U16’ is de eerste stap in samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. De regionale werkwijze is bijzonder. Niet vaak bespreken 16 gemeenteraden, waterschappen en Provinciale Staten tegelijk hetzelfde voorstel. Regio U16 gaat er vanuit dat zij een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord een ontwerp-strategie moet opleveren.


Current track

Title

Artist

Background